Altaihaukeskjegg Crepis multicaulis
Altaihaukeskjegg

Polarflokk Polemonium boreale
Polarflokk

Finnmarksvineblom Tephroseris integrifolia
Finnmarksvineblom

Gymnadenia nigra
Svartkurle

Botrychium multifidum
Høstmarinøkkel

Papaver laestadianum
Læstadiusvalmue

Stellaria longipes
Snøstjerneblom

Hippuris tetraphylla
Korshesterumpe

Diantus superbus
Silkenellik

Arenaria pseudofrigida
Kalkarve
nordaflora logo
VELCOME INDEX to families  CONTACT
Oppdatert: 12.12. 2011

Velkommen til plantefoto-arkivet Nordaflora! Sida er en nettflora med vekt på nordlige arter. Nordaflora er under utvikling og inneholder foreløpig et mindre utvalg arter. Senere vil den bli utvidet med flere bilder og flere søkemuligheter. Floraen i nord har mange interessante innslag av arktiske og østlige arter. Mange av disse vil du allerede finne bilder av i arkivet. Bildekvaliteten er redusert for å lette nedlastinga. Bilder med høgre oppløsning kan skaffes. Nedlasting er bare tillatt for non -profitable bruk.

Siste innlagte og oppdaterte bilder:
Finnmarkssvineblom Tephroseris integrifolia
Grårublom Draba cinerea
Carex atrata x norvegica
Lappflokk Polemonium acutiflorum
Fjellsolblom Arnica alpina

Havstarr Carex paleacea
Kjevlestarr Carex diandra
Kløftstarr Carex holostoma
Blystarr Carex livida
Dunhavre Avenula pubescens
Fjellrapp Poa alpina
Marigras Hierochloë odorata
Geitsvingel Festuca vivipara
Mellomblærerot Utricularia ochroleuca
Småblærerot Utricularia minor
Storblærerot Utricularia vulgaris
Soleienøkkerose Nuphar pumila
Skogjamne Diphasiastrum complanatum
Klovasshår  callitriche hamulata
Høstvasshår callitriche hermaphroditica
Brunrot Scrophularia nodosa
Smårørkvein Calamagrostis stricta
Dufttelg Dryopteris fragrans
Finntelg Gymnocarpium continentale
Kildeldemarikåpe Alchemilla glomerulans
Skarmarikåpe Alchemilla wichurae
Vindelslirekne Fallopia convolvulus
Toppklokke Campanula glomerata

Russefrøstjerne Thalictrum kemense
Beverbær Rubus x castoreus
Altaihaukeskjegg Crepis multicaulis
Masimjelt Oxytropis deflexa ssp. norvegica
Finnjamne Diphasiastrum complanatum ssp. montellii 
Dvergjamne Selaginella selaginoides
Vierstarr Carex stenolepis
Breiull Eriophorum latifolium
Setersoleie Ranunculus hyperboreus
Nubbestarr Carex loliacea
Lappmjølke, læstadiusmjølke Epilobium laestadii
Vassreverumpe Alopecurus aequalis
Finnmarksreverumpe Alopecurus pratensis ssp. alpestre

Silkenellik Dianthus superbus
Linbendel Spergula arvensis
Grasstjerneblom Stellaria graminea
Pomorstjerneblom Stellaria hebecalyx
Vassarv Stellaria media
Stjernøyvalmue Papaver r. ssp. macrostigma
Sibirvalmue Papaver croceum
Smalsoldogg Drosera longifolia
Krattmjølke Epilobium montanum
Dvergtettegras Pinguicula villosa
Kornstarr Carex panicea
Takrør Phragmites australis
Fjellburkne Athyrium distentifolium
Reinstarr Carex arctogena
Stortveblad Listera ovata
Nattfiol Platanthera bifolia
Breiflangre Epipactis helleborine  
Tindved Hippophae rhamoides 

Purpurkarse Braya glabella ssp. purpurascens
Kvitsjøsalturt Salicornia dolichostachya ssp. pojarkovae
Polarflokk Polemonium boreale
Polarvalmue (Svalbardvalmue) Papaver dahlianum
Russegress Arctagrostis latifolia
Blokkevier Salix myrtilloides
Lemenstarr Carex macloviana
Fjærestarr Carex salina
Strengstarr Carex chordorrhiza
Småblærerot Utricularia minor
Tyrihjelm Aconitum lycoctonum ssp. septentrionale
Sandsiv Juncus balticus
Hundegras Dactylis glomerata
Trådstarr Carex lasiocarpa
Pomorstjerneblom Stellaria hebecalyx
Handmarinøkkel Botrychium lanceolatum
Olavsskjegg Asplenium septentrionale
Rusttjønnaks Potamogeton alpinus
Småtjønnaks Potamogeton berchtoldii
Hjertetjønnaks Potamogeton perfoliatus
Nøkketjønnaks Potamogeton praelongus
Tusenblad Myriophyllum alterniflorum

Stortranebær oxycoccus palustris
Pølstarr Carex mackenziei
Finnstjerneblom Stellaria fennica
Finnmarkssvineblom Tephroseris integrifolia
Svalbardvalmue (Svalbard) Papaver dahlianum ssp. polare
Polarflokk (Svalbard) Polemonium boreale
Raggmure (Svalbard) Potentilla hyparctica
Polarsnøull (Svalbard) Eriophorum scheuchzeri ssp.arcticum

GALLERIER og artikler:
Hybrid: Grønnkurle x marihand
Hybrid: Brudespore x marihand
Marinøkler
Læstadiusvalmuen
Planteslekta LAESTADIA
Planter med tilknytning til Lars Levi Læstadius

LENKER til andre plantefotoarkiv og botanikk sider:
NBF Norsk botanisk forening
NBF Nordnorsk avdeling
POLARFLOKKEN, tidsskrift for nordnorsk avd.
Kristins flora Botanikknett
Markblomster.no  (Egil Michaelsen)
Botanikeren Lars Levi Læstadius av Alfred Granmo
Botanikeren Lars Levi Læstadius En av Nordkalottens første botanikere av Klaus Høiland
Den virtuelle floran

LokalFloraSmåNytt:  

Marisko  Cypripedium calceolus  funnet i Reisadalen, mer enn 60 eksemplarer
Les mer  

En usedvanlig rik lokalitet for huldreblom Epipogium aphyllum
Les mer

Crepis multicaulis- mer enn 1000 eksemplarer
Les mer...

To nye lokaliteter for småjonsokblom i Reisadalen, 5 og 6 funn i Nordreisa.
Les mer

Merkelig starrforekomst i Pilteridalen i Rotsundelv 
Les mer

NY HULDREBLOM forekomst funnet ved Saraelv i Reisadalen!
Les mer

Store mengder av dvergtettegras Pinguiqula villosa funnet på nye lokaliteter i Reisadalen
Les mer

Ny lett tilgjengelig forekomst av fjellsolblom ...(kommer)

Ny lokalitet for Kvitveis Anemone nemorosa i Rotsundelv
Les mer..

Huldreblomen blomstret igjen i 2007 ved Storslett 
Les mer.

Huldreblomen Epipogium aphyllum dukket opp igjen i Nordreisa i 2006, etter 26 år. Den var sist sett i 1980 ved Voumadakka.
Les mer...     IH

Gulblomstret jøkularve Sagina nivalis
Les mer...    
 
Til toppen
Norwegian Red List Norske navn Vitenskapelige navn                                 
VU D1 Altaihaukeskjegg Crepis multicaulis
NT,F Arve, kalk Arenaria pseudofrigida
NT,F Arve, stutt Sagina caespitosa
NT,F Bakkestjerne, svart Erigeron humilis
NT A Bakkestjerne, ull Erigeron uniflorus ssp. eriocephalus
NT,F,J,K,S Bakkesøte Gentianella campestris
Bergfrue Saxifraga cotyledon
§,NT,F Bergjunker Saxifraga paniculata
  Beverbær Rubus x castoreus
NT Blindurt Silene wahlbergella
NT V Blokkevier Salix myrtilloides
Brannull Eriophorum russeolum
I, NT,F,J,K,S,V Brudespore Gymnadenia conopsea
  Dufttelg Dryopteris fragrans
Dverggråurt Gnaphalium supinum
Dvergmaure Galium trifidum
Dvergmjølke Epilobium anagallidifolium
EN,B2ab,(iii,iv,ii,v),F Dvergrublom Draba crassifolia
NT,F Dvergsyre Koenigia islandica
Nordlig unisentrisk Eskimomure Potentilla egedii
NT K, V Finnmarknøkleblom Primula nutans ssp. finmarchia
Finnmarkpors Ledum palustre

§ CR B1ab(iii,iv,v)

Finnmarkssvineblom Tephroseris integrifolia
CR D1 S, V Finnstjerneblom Stellaria fennica
CR Finntelg Gymnocarpium continentale
Nordlig unisentrisk Fjellsolblom Arnica alpina
Fjelltettegras Pinguicula alpina
Nordlig unisentrisk Fjøresøte Gentianopsis detonsa
  Flågmure Potentilla chamissonis
VU,A2bc,J  Nordl. un. Frøstjerne, finnmark Thalictrum simplex s. boreale
NT Frøstjerne, russe Thalictrum kemense
NT,V Gressyre Rumex graminifolius
EN D1 Griffelstarr Carex stylosa
NT,F,S,V Gullull Eriophorum brachyantherum
Gulveis Anemone ranunculoides
VU,A3c,F Grønnkattefot Antennaria_porsildii
CR,D1,L,V Hengegras Arctophila fulva
NT Hengepiggfrø  Hackelia deflexa
I,§,NT,S Huldreblom Epipogium aphyllum
Hvitveis Anemone nemorosa
Høgfjellsklokke Campanula uniflora
VU B2ab(i,ii,iii,iv) Høstvasshår callitriche hermaphroditica
Nordlig unisentrisk Ishavskjempe Plantago maritima ssp. borealis
Ishavsreddik Cakile edentula
Nordlig unisentrisk Ishavsstjerneblom Stellaria humifusa
Jonsokkoll Ajuga pyramidalis
NT,F Kalkarve Arenaria pseudofrigida
NT,F Kalklok Cystopteris alpina
NT Kløftstarr Carex holostoma
NT,J,V Klåved Myricaria germanica
Knerot Goodyera repens
Kongsspir Pedicularis sceptrum- carolinum
Korallrot Corallorhiza trifida
NT,K Korshesterumpe Hippuris tetraphylla
Kurle, fjell Chamorchis alpina
  Kurle, fjellhvit Pseudoorchis straminea
Kurle, grønn Coeloglossum viride
I,§,EN,A3c;B2ab(ii,iii) Kurle, svart Gymnadenia nigra
Nordlig unisentrisk Lappflokk Polemonium acutiflorum
Lappmarihand Dactylorhiza lapponica
Lapprose Rhododendron lapponicum
Lappøyentrøst Euphrasia lapponica
Lodnebregne Woodsia ilvensis
EN,D1 Lodnebregne, dverg Woodsia glabella
Lodnebregne, fjell Woodsia alpina
Nordlig unisentrisk Lyng, kant Cassiope tetragona
Lyng, mose Cassiope hypnoides
Marihand, lapp Dactylorhiza lapponica
NT,F,J,K Marinøkkel, fjell Botrychium boreale
EN B2ab(i,ii,iii,iv) F Marinøkkel, hand Botrychium lanceolatum
I,§,VU,A2bc,J,S Marinøkkel, høst Botrychium multifidum
NT,F,J,K,s Marinøkkel, vanlig Botrychium lunaria
I,§NT,F,J,S,V Marisko Cypripedium calceolus
B1a(ii)b(iii)+2a Masimjelt Oxytropis deflexa ssp. norvegica
Mjelt, gul Astragalus frigidus
Mjelt, rein Oxytropis lapponica
  Murburkne Asplenium ruta-muraria
NT,F Nordl. uni. Myrklegg, brann Pedicularis flammea
NT,F Nordl. uni. Myrklegg, lodne Pedicularis hirsuta
Myrklegg, nordlig Pedicularis palustris ssp. borealis
NT Nebbstarr Carex lepidocarpa
Nordlig unisentrisk Nyserot Veratrum album
  Olavskjegg Asplenium septentrionale
Olavsstake Moneses uniflora
 I§ CR B1ab(iii)+2ab Polarflokk Polemonium boreale
CR D1 J, K Pomorstjerneblom Stellaria hebecalyx
I§VU B1ab(iii)+2ab Purpurkarse Braya glabella ssp. purpurascens
EN B2b(iii)c(v) Rosekarse Braya linearis
Rublom, berg Draba norvegica
EN,B2ab,(iii,iv,ii,v),F Rublom, dverg Draba crassifolia
EN,A2a;B1ab(iv,v) Rublom, grå Draba cinerea
NT,F Rublom, gull Draba alpina
NT,F Rublom, lapp Draba lactea
Rundsoldogg Drosera rotundifolia
VU,A2bc,Jno Russefrøstjerne Thalictrum kemense
NT F, S, V Russegress Arctagrostis latifolia
NT,J,K Russekjeks Conioselinum tartaricum
NT,F,J,K  Nordl. uni. Russemjelt Oxytropis campestris s. sordida
Rødflangre Epipactis atrorubens
Saltbendel Spergularia salina
EN,B1ab(iii)c(v)c2b,K Salturt, kvitsjø Salicornia dolichostachya ssp. pojarkovae
Sandfiol (kalkfiol) Viola rupestris s. relicta
Nordlig unisentrisk Sibirkoll Armeria scabra
I,§CR,C2a(i),F,S Sibirnattfiol Lysiella oligantha
NT,S,V  Nordl.unis. Sibirturt Lactuca sibirica
NT,F Sildre, grann Saxifraga tenuis
NT,F,V Sildre, gryn Saxifraga foliolosa
A2abc;
B2ab(ii,iii,iv,v
Sildre, myr Saxifraga hirculus
Nordlig unisentrisk Sildre, stiv Saxifraga hieraciifolia
Sildre, tue Saxifraga cespitosa
NT,J,K  Nordlig uni. Silkenellik Dianthus superbus
Siv, finnmark Juncus arcticus
NT,F,J,V Smalnøkleblom Primula stricta
§CR A2abc; C1; D1 Småjonsokblom Silene involucrata ssp. tenella
NT,F,J,V Småsøte Comastoma tenella
Småtranebær Vaccinium microcarpum
Småtveblad Listera cordata
Snelle, dverg Equisetum scirpoides
Snelle, elve Equisetum fluviatile
NT,F Nordlig unis. Snøfrytle Luzula arctica
NT,F Snøgras Phippsia algida
Snømure Potentilla nivea
EN,D1,F Snøstjerneblom Stellaria longipes
Snøsøte Gentiana nivalis
Soleie, dvergvann Ranunculus confervoides
Soleie, dverg Ranunculus pygmaeus
Soleie, evje Ranunculus reptans
NT,F Soleie, is Beckwithia glacialis
NT,F,V  Nordlig unis. Soleie, polar Ranunculus sulphureus
NT,F Nordlig unis.     Soleie, snø Ranunculus nivalis
Starr, agnor Carex microglochin
NT,F,V Starr, hvit Carex bicolor
no Starr, lemen Carex macloviana
NT Starr, nebb  
NT Starr , rein Carex arctogena
Starr, skjegg Carex nardina
NT Sølvkattefot Antennaria villifera
Nordlig unisentrisk Tanatimian Thymus serpyllum s. tanaensis
§ NT F, V Valmue, polar Papaver dahlianum
§  Nordlig unisentr. Valmue, avko Papaver radicatum ssp. avkoense
§  Nordlig unisentr. Valmue, troms Papaver r. ssp. hyperboreum
I,§,EN,B1ab(iii)+2ab Valmue, kola Papaver lapponicum
§ VU,B1ab(iii)+2ab,F Valmue, læstadius Papaver laestadianum
NT,F Veronica, høgfjells Veronica alpina ssp. pumila
  Åkerbær Rubus arcticus
Flere arter ( ca 500)  finnes i  ARTSREGISTER  familievis
 
Bakgrunnsbilde: Utsikt fra Lullisfjell sør over mot Reisadalen