Nordaflora      Home    Nettflora    Index to families Nellikfamilien Caryophyllaceae
 
Kalkarve Arenaria pseudofrigida
Polarnarv Tunturiarho     Tundra sandwort
Fringed Sandwort
Wimper-
sandkraut
Arenaria - av latin arena, sand eller sandslette. Plantenavn hos Caspar Bauhin, 1673,
pseudofrigida - uekte frigidus ( frigidus - kald, som veks i kalde strøk).
                                     
 Rødlistet   NT,F
 Andre linker til arten Den virtuelle floran
Svalbard flora
    
Svært sjelden, bare på den nordlige delen av Varangerhalvøya.
Vokser i løse tuer. Finns ellers på Svalbard og ett område øst i Finnland.

Høgde: 2 - 6 cm
Sted: Syltefjord
Høgde over havet:

Arter som ligner: Skredarve
Skillekarakterer: Kalkarve har dobbelt så store blomster - kronblad mye lengre enn begeret.

Andre arter på bildet: Blokkebær