Nordaflora      Home      Rosefamilien  Rosaceae
  Eskimomure      Argentina anserina ssp. egedii
Syn. Potentilla egedii

Ruonáeatnansuorbmarássi
Grønlandsgåsurt
Egedes-Potentil
Ketohanhikki
 Heimskautamura
 
 

Navnet betyr:

Argentina - avledet fra latin argentum, sølv.

anserina - Av latin anser, gås.

Fra Lyngenfjorden og nordover

Arter som ligner: Gåsemure
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet