<
Nordaflora      Home       Index to families   Valmuefamilien   Papaveraceae
 

Stjernøyvalmue    Papaver radicatum ssp. macrostigma 


For: Papaver radicatum ssp. hyperboreum
Tromsvalmue
Duottarajerássi
Lappvallmo
Laplands-Valmue
Tuntu­riunikko
Melasóley ( ssp. radicatum)
 
 

Betydningen av navnet:
Papaver - Latinsk navn på opiumsvalmuen  hos Plautus, d. 184 f.Kr.
radicatum - Med grov eller lang rot.
macrostigma - Med stort arr

Høgde: 10 -20 cm

Vokser på skifergrus, rasmark, morener, elveører, fjellhyller,

Vokser på Stjernøya, Seiland og Øksfjordhalvøya.


 Voksested:

Dato:                        
Funnsted      Jøkulfjorden      
Høgde o. h:   10m   


Fjellvalmuene er variable og har vært delt inn i 10 lokale endemiske underarter, 6 i sør og 4 i Nordnorge. Enkelte som tidligere hadde artsstatus har i nyere litteratur blitt redusert til underarter og varieter. I "Lids Flora" 7. utgaven er P.radicatum delt inn i 2 underarter, P. r. ssp. radicatum og P. r. ssp. laestadianum. Med en slik inndeling har vi i Norge følgende arter/ underarter Papaver:
Sibirvalmue

Kolavalmue (kvænangs-, talvikvalmue)
Polarvalmue (svalbard-, varangervalmue)
Fjellvalmue  (som inkluderer; urvalmue, jotunheimvalmue, dovrefjellvalmue, trollheimvalmue, øksendalvalmue, svartisvalmue, tromsvalmue, avkovalmue og stjernøyvalmue
Læstadiusvalmue