NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
Skážerjeaggeullu Gräsull Lettovilla Bredbladet Kæruld Broad-leaved Cottongrass Breitblättriges Wollgras
Starrfamilien  Cyperaceae

Breiull  
   Eriophorum latifolium   Hoppe

Eriophorum - Av gresk og Fero, bære. Plantenavn hos Plinius, d. 79.
latifolium- Med breie blad.


 

Liker kalk. Vokser på rikmyr, vierkratt og ved bekker. Ligner duskull, men har breiere blad og er litt mindre vanlig i de nordligste fylkene.

Høgde:

Dato: 
Voksested:
Høgde o. h:


Arter som ligner: Duskull
Andre arter på bildet:
         


   
2009. 07. 29