Potamogeton alpinus

Nordaflora     TilbakeHOME       BACK  to Index to families   Tjønnaksfamilien Potamogetonaceae
Rusttjønnaks

Rusttjønnaks     Potamogeton alpinus 

Ruostavihti
Rostnate
Rust-Vandaks
Purovita
Fjallnykra
Red Pondweed
Alpen-Laichkraut

 Potamogeton - Av gresk potamos, elv, og geton, granne. Navn på en vassplante hos Dioskorides, ca. 70, alpinus - tihører fjellet

 Den virtuelle floran

Høgde: 150 cm,  Spredt i Troms og Finnmark

 Voksested

Dato:                        
Funnsted            
Høgde o. h:           
Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet: