NORDAFLORA        HOME      BACK  to Index to families   Orkidéfamilien Orchidaceae
Korallrot Korallrot  Corallorhiza trifida Châtel.

Synonym: C. innata R. Br.

Korállaruohtas
Korallrot
Koralrod
Harajuuri
Kræklurót
Coralroot Orchid
Korallenwurz
Corallorhiza - Av gresk korallion, korall, og rhiza, jordstengel.
trifidus - Tredelt.

Spredt, lett å overse

Høgde: 5 - 15 cm

Voksested

Dato:                        
Funnsted            
Høgde o. h:           

Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet