NORDAFLORA        Home      index to fam   Korgplantefamilien Asteraceae

Finnmarkssvineblom Tephroseris integrifolia (L.) Holub  syn. Senecio integrifolius L., Cineraria integrifolia (L.) Murray

Davvespiinut
Fältnocka
Bakke-Fnokurt
Ehytlehtivillakko
 
Field Fleawort
Steppen-Greiskraut

Tephroseris - Av gresk tephros, oskegrå, og seris, salat.
integrifolia - Med heile blad.

Rødlisteart:  § CR B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v); C1+2a; D1 F, J Høgde: 10 - 30 cm

Svært sjelden art som i Norge bare finnes i Vardø kommune. Berg og kreklinghei nær sjøen. Nærstående rase i Danmark og Skåne. Fredet!

Dato:           
Kommune:   Vardø       
Høgde o. h:   5 m   

NESTE BILDE

Kommune:  Vardø   
Høgde o. h:  3 m         

 

05. 01 2014 Ivar Heggelund