Ledum palustre 2
NORDAFLORA        HOME     
Lyngfamilien Ericaceae
Finnmarkpors

 

Finnmarkpors    Rhododendron tomentosum Harmaja  syn. Ledum palustre L.

Guohcarássi
Skvattram
Mose-Post
Suopursu
 
Labrador-tea
Sumpf-Porst

Boreal / circumpolar

Rhododendron - Av gresk rhodon, rose, og dendron, tre. Navn på oleander hos Dioskorides, ca. 7o.

tomentosum - Filthåra.

Høgde: 15 - 70 cm, blir storvokst i kjerr og kratt.

Voksested: Ikke alt for tørre bakker, lyngheier, myrvidde, myrkanter, glissen skog, er noe kalkskyende
Opp til nær 500 moh i Finnmark

Unge kvister er rustbrune og lodne. Vanlig i indre deler av Finnmark og øst Troms der den kan opptre i store mengder. Mangler på øyene og ute på halvøyene.

Vintergrønn og sterkt duftene vekst. Særlig om kvelden og natten kan luften være tung av en terpentinaktig, svakt berusende lukten som en er i tvil om skal betegnes som god eller vond.

Common in inner Finnmark and southeastern part of Troms

Innen folkemedisinen har planten vært brukt som urin og svettedrivende middel, til å fremkalle brekninger, og som middel mot kikhoste, katarr og hudlidelser. Te av planten har i samisk folkemedisin blitt brukt mot forkjølelse og hoste.Å tygge finnmarkpors er sagt å ha samme virkning som å bruke munnvann (Vademecum). Det renser munnen.

Litteratur: Alm, T.  Finnmarkpors Ledum palustre i samisk og nord- norsk folketradisjon, Polarflokken 17, (nr 2) 1993  s.219- 227,Tromsø