Arnica alpina

NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
Sapmi flag Arnihkka Sweden flag  Fjällarnika Suomi flag  Tunturiarnikki Denmark flag  Arktisk Guldblomme iceland flag  Arnikki uk flag  germany flag 
Fjellsolblom  
Fam Korgplantefamilien Asteraceae
norwegian flag Fjellsolblom
Lat.
navn
Arnica angustifolia ssp. alpina
   
Syn. A. alpina
   
  Arctic circumpolar
  Usually spread in its habitats.
   
Tyd
ning
Arnica - Namn av uvisst opphav, kanskje arabisk. Namn på solblom hos Matthaeus Sylvaticus,1300,
  angustifolia - Med smale blad.
  Nordlig unisentrisk
  Vokser spredt enkeltvis ellerl i små grupper på kalkrik grunn i høgfjellet.
  Bilde: A. angustifolia på Javreoaivit
   
  Høgde: 15- 20 cm
   
   
   
   
Bak
grunn
 Arnica i Rungadalen   Link