NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
  Ihtosinut Groddsvingel Itunata Topspirende Svingel Blávingull Viviparous Sheep's-fescue
  Grasfamilien Poaceae

Geitsvingel  Festuca vivipara (L.) Sm.
Synonym: F. ovina L. var. vivipara L.


   Festuca - Iatinsk navn på grasstrå hos Varro,  vivipara - Som føder levende unger. 
Vanlig i fjellet nordpå, mer spredd sørover i landet. Vokser på grashei, lynghei, myr, rabber og de fleste andre underlag i fjellet. Formrik art


Høgde: 10 - 30 cm

Dato: 
Voksested:
Høgde o. h:


Arter som ligner:
Andre arter på bildet:   
2011. 10. 22