NORDAFLORA        HOME        BACK  to Index to families   Orkidéfamilien Orchidaceae
Marisko Marisko   Cypripedium calceolus 
Giegagáma
Guckusko
Fruesko
Tikankontti
 
Lady´s Slipper
FrauenschuhCypripedium - Av gresk kypris, navn for Afrodite på Kypros, og pedilon, sko eller sandal.
Cakeolus - Diminutiv av latin calceus, sko. navn på marisko hos Migjenhias Lobelius, 1576.

Høgde:

Voksested

Dato:                        
Funnsted            
Høgde o. h:           


Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet

Neste bilde      Les mer        Les mer 2

Marisko Cypripedium calceolus. Sett fra Troms/Finnmark må marisko regnes som en sørlig og varmekjær plante. Den er her like ved sin nordgrense og er funnet på spredte voksesteder i fylkene. Marisko er Norges største og vakreste orkidé og i sin prakt er den som et pust fra tropenes prangende floraverden. Så bruker den også mye tid på utseendet, normalt hele 16 år fra frøet spirer og til den setter blomst for første gang.