Epipogium aphyllum 07

Nordaflora     TilbakeHOME                BACK  to Index to families   Orkidéfamilien Orchidaceae

Huldreblom  Epipogium aphyllum

Epipogium - Av gresk epi, på, og pogon, skjegg.
aphyllum
- Uten blad.

Den avbildede planten er fra sommeren 2007.

Huldreblomen ved Storslett dukket opp igjen i 2007, frisk og fin og på samme sted hvor den ble funnet i 2006. Takket være den gode tilgjengeligheten blir det lett å overvåke denne lokaliteten i årene framover.

 

Den  4 august 2006  dukket huldreblomen opp igjen ved Storslett i Nordreisa etter ikke å ha vist seg i kommunen siden 1980. I alle fall var det først denne dagen den ble oppservert av Stein Erik Lunde. Dette er det 5. funnet i Nordreisa gjennom tidene.  I nord Troms har huldreblom de senere årene bare vært å finne på en relativt stabil lokalitet i Skibotn. Der blomstret den imidlertid ikke i 2006. I landet som helhet finnes det i dag neppe mer enn ca 100 kjente lokaliteter.

Planten er klorofyllfattig og lever saprofytisk i symbiose med sopper. Huldreblom er ofte betegnet som en gåtefull plante, idet den kan hvile i årevis i sitt underjordiske stadium, for så helt uventet å synliggjøre seg i all sin prakt. Ikke ulikt huldra?

A  new record of Epipogium aphyllum was made in 2006 near to Storslett in Nordreisa, NE Troms. The species is rare in Troms, but now it has been found at five stations in Nordreisa. Most of the localities is rather out-of-the-way, but the new station is easy reachable.
      

Andre arter på bildet:

Litteratur:
Heggelund I. 2007: Nytt funn av huldreblom (Epipogium aphyllum )i Nordreisa (Troms): Polarflokken 30 (2) Tromsø

Rik forekomst av huldreblom ved Nedrefoss

Tilbake i tid og under sørligere himmelstrøk ble alle orkidéer betraktet som afrodisiakum. Rota ble tørket og malt til ”saleppulver”. Oppskriften på en god elskovsdrikk er lett å huske: Saleppulver røres ut i varm melk og krydres med ingefær. I Norge har slik bruk neppe vært særlig vanlig, men orkideene regnes av mange som en litt fornem plantefamilie.

Fordi planten bare i liten grad bruker sollyset for å vokse, er den bleik og klorofyllfattig og står gjerne litt skyggefullt plassert. Huldreblomen er meget sjelden og de lokalitetene som er kjente blir ofte oppsøkt av fotografer og nyssgjerrige.

 Alle orkidéer i Norge er fredet!