NORDAFLORA      Home   Nøkleblomstfamilien   Primulaceae
  Finnmarknøkleblom    Primula nutans ssp. finmarchia

Synonym: P. sibirica Jacq.; P. finmarchica Jacq., P. sibirica Jacq. ssp. finmarchica (Jacq.) Hultén (ssp. finmarchica)

Riddogiddacalbmi
Bottenviksviva (ssp. finmarchica var. jokelae)
 
Ruijanesikko
 
 
 

Hemiarctic, littoral / Eurasian

Primula - Av latin primus, den første. Navn på nøkleblom hos Otto Brunfels, 1536.

nutens - Nikkende, finmarchia - fra Finnmark

Høgde:   5- 20 cmDato:           
Voksested   Alta        
Høgde o. h: 0,5 m

Nordøstlig, sjelden strandplante, men som ofte opptrer rikelig der den vokser. Fra Nordreisa i Troms og østover. I Nordreisa er den ikke sett de senere år.  Bladene er eggformet og sitter på lange, tynne skaft. Blomstene er 10 - 20 mm brede.   

Arter som ligner: Smalnøkleblom, Primula stricta har 6 -9 mm brede blomster og smale blad.

05 02 2011 Ivar Heggelund
Finnmarknøkleblom Primula nutans er en av de vakreste plantene i strandenga. Den vokser mange steder i tette bestander og kan danne lyserøde felter langs strendene. Blomstringen skjer tidlig i juni og finnmarknøkleblom kan nesten kalles et vårtegn langs kysten, litt likt blåveisen i sør.