NORDAFLORA      Home        Index to families          Grasfamilien Poaceae
      Russegress  Arctagrostis latifolia  (R. Br.) Griseb.

Vuovdehealva
Ryssgräs
 
Lapinhilpi
 
Russian Grass, wideleaf polargrass
 


Arctagrostis - sammensatt av gresk arcta = bjørn ( her arktisk isbjørn) og agrostis
latifolius - Med breie blad

Høgde:  40- 80 cm

Dato:               16.07.07
Voksested      Ifjordfjellet     
Høgde o. h:   250 m   


Sjelden nord- østlig art som vokser i øst- Finnmark og vestover til Laksefjorden.

Stive, opprette, tjukke strå. Toppen sammendratt etter blomstring. Vokser i myrkanter og fuktig vierkratt