NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
Duolbalukti Trindstarr Liereäsara Trindstænglet Star Lesser Tussock-sedge Draht-Segge
Starrfamilien Cyperaceae

Kjevlestorr Carex diandra Schrank

Synonym: C. teretiuscula Gooden.
Carex - Latinsk plantenavn hos Vergil, d.19 f.Kr,  diandrus - Med to pollenbærere.

 

Sparsomt spredd over det meste av landet, en tanke østlig utbredelse. Mest på baserik grunn. Vokser på myr og vannkanter


Høgde: 30 - 60 cm

Dato: 
Voksested:
Høgde o. h:
 

         
2011. 12. 05