NORDAFLORA      Home      Index to families Grasfamilien Poaceae  
Hundegras         Dactylis glomerata L.

Synonym: D. glaucescens Willd. (ssp. glomerata), D. aschersoniana Graebn., D. glomerata L. ssp. aschersoniana (Graebn.) Thell
Beatnatrávda
Hundäxing
Almindelig Hundegræs
Koiranheinä
Hundgresi
Cock's-foot
Wiesen- knäuelgras

Dactylis - Av gresk daktylos, finger. Plantenavn hos Plinius, d. 79.
glomerata - Nøsteforma.

Høgde: 50 - 100 cm

Mindre vanlig i eng, på gårdstun, langs veier. Innført og naturalisert. Mange steder i veigrøfta langs E 6. Sjelden i Finnmark

Dato:           
Voksested : Oksfjord          
Høgde o. h:  50 m