Sagina caespitosa 2

Nordaflora     TilbakeHOME                BACK  to Index to families           Nellikfamilien Caryophyllaceae
Stuttarve

Stuttarve  Sagina caespitosa  (J. Vahl.) Lange

Synonym: S. nivalis auct.

Miektasárremas
Tuvnarv  
Tue-Firling
 
Fjallkrækill
 
 

Sagina - Latin sagina, krøtterfôr. Plantenavn hos Migjenhias Lobelius, 1576,  caespitosus - Som veks i tuver

 Ligner jøkularve,  men stuttarve har 5– talls blomster og flere like store rosetter ved siden av hverandre. Jøkularve har en større sentralrosett og oftest 4- talls blomster

Dato:                       
Kommune:             
Høgde o. h:   900 m       
Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet:

 Bildet er tatt på Javreoaivit.

Denne arten er svært sjelden, men er funnet på flere fjell i Nordreisa. Ble funnet på Javreoaivit i 1905 av W. Peters og S. Selander.  Vokser ytterst sparsomt og spredt over hele fjellet, mest på flyetjord.