NORDAFLORA      Home   Nettflora  Index to families     Vierfamilien Salicaceae           
Blokkevier     Salix myrtilloides

Navnet betyr:
Salix
- Latinsk navn på vier og pil hos Cato, d. 149 f.Kr., myrtilloides - Som ligner myrt

Boreal - hemiarctic /  Eurasian

Høgde: 20 - 50 cm

  
Nordøstlig art som er sjelden i Troms og Finnmark. Vokser på tuer i sump, på myr og i åpen bjørkeskog. Blomstrer samtidig med lauvsprett, mangler stipler.

Dato:                     
Kommune:           
Høgde o. h: