NORDAFLORA      Home           Index to families Tjønnaksfamilien Potamogetonaceae
Hjertetjønnaks         Potamogeton perfoliatus L.

Vuoskkovihti
Ålnate
Hjertebladet Vandaks
Ahvenvita
Hjartanykra
Perfoliate Pondweed
Durchwachsenes Laichkraut

Potamogeton - Av gresk potamos, elv, og geton, granne. Navn på en vassplante hos Dioskorides, ca. 70,  
perfoliatus - Med bladgrunn omkring stengelen.


Den virtuelle floran

Høgde: 50 - 250 cm

Noe østlig utbredelse Spredte forekomster i Troms og Finnmark. Både på grunt  og djupt vatn.

Dato:           
Voksested           
Høgde o. h:      


Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet: