NORDAFLORA      Home                  Index to families   Valmuefamilien   Papaveraceae
  Svalbardvalmue   Papaver dahlianum ssp. polare. (Svalbard)
Sámeajerássi (ssp.dahlianum)
Spetsbergsvallmo
Svalbard' valmue
Huippuvuortenunikko  (ssp.dahlianum)
 
Svalbard poppy
 

Betydningen av navnet:
Papaver - Latinsk navn på opiumsvalmuen  hos Plautus, d. 184 f.Kr.
- dahlianum -
Etter den norske botanikeren Ove Christian Dahl (1862-1940), konservator i Oslo.

Arktisk sirkumpolar

Høgde: 10- 25 cm

 Kronblad hvite med gul basis eller helt gule. Vokser på tørr tundra, grus og rasmark. Vanlig på Bjørnøya og Svalbard

Fylkesblomst for Svalbard

Dato:  17.07.07         
Voksested  Svalbard         
Høgde o. h: