NORDAFLORA      Home   Korgplantefamilien    Asteraceae
 

Sibirturt

  Sibirturt        Lactuca sibirica (L) Maxim

Syn.
Mulgedium sibiricum (L.) Cass. ex Less.
Rohtojeadjá
Älvsallat, älvtolta 
Elv-Salat
Siperiansini­valvatti
 
 
 
Lactuca - Av latin lac, melk. Plantenavn hos Varro, d. 27 f.Kr.
sibiricus - fra Sibir.

Høgde: 50- 75 cm

Dato:           
Voksested           
Høgde o. h:      

Vokser fra Målselv og nordover mest langs vassdrag og elvedaler