NORDAFLORA      Home         Index to families Nellikfamilien Caryophyllaceae  
Snoestjerneblom

Snøstjerneblom  Stellaria longipes 

 Jassahilsku
Polarstjärnblomma
Stilk-Fladstjerne
Napatähti-mö
 
Long-stalked Starwort
 

Stellaria - Av latin Stella, stjerne. Plantenavn hos Otto Brunfels, 1532,  longipes - Med lange skaft

syn. S. crassipes   S. ciliatisepala Trautv.

Rødlisteart, sårbar

Arctic / amphi- antlantic

Svært sjelden art som bare er funnet på noen få steder i Skandinavia. Bildet er tatt på Javreoaivit hvor den ble oppdaget  av A. Landmark i 1901. Han fant denne arten på høyde 909, Pihkahistama. Den er senere funnet to steder på Javreoaivit og ett på Vuoððovarre. I dag kan den bare påvises på to av disse stedene. På Javreoaivit blomstrer den svært sjelden og er derfor vanskelig å finne. Bildet er tatt 4 september.

          

Stellaria longipes er Alta kommunes verneart. Den hører typisk hjemme på Svalbard og andre landområder i polhavet. I Finnmark er den bare kjent fra Vassbotnfjell i Talvik. Det kan virke som dette er den sunneste bestanden i fastlands Norge, i den forstand at den jevnlig setter blomst og frø i Vassbotndalen. I Troms vokser den på fjellene Javreoaivvit og Madagaissa, men blomstrer sjelden. En avvikende variant: dovreensis vokser i Oppdal i Sør Trøndelag.