Nordaflora      Home      Index to families Orkidéfamilien Orchidaceae
Huldreblom  Epipogium aphyllum

Navnet betyr:
Epipogium - Av gresk epi, på, og pogon, skjegg.
aphyllum - Uten blad.

Den avbildede planten er fra sommeren 2008.

Ny lokalitet med huldreblomen ble funnet ved Saraelv i Nordreisa sommeren 2008

Dette er det 6. funnet i Nordreisa gjennom tidene.  I nord Troms har huldreblom de senere årene bare vært å finne på en relativt stabil lokalitet i Skibotn og en ved Storslett.

Planten er klorofyllfattig og lever saprofytisk i symbiose med sopper. Huldreblom er ofte betegnet som en gåtefull plante, idet den kan hvile i årevis i sitt underjordiske stadium, for så helt uventet å synliggjøre seg i all sin prakt. Ikke ulikt huldra?

A  new record of Epipogium aphyllum was made in 2008 in Saraelv in Nordreisa, NE Troms. The species is rare in Troms, but now it has been found at six stations in Nordreisa. Most of the localities is rather out-of-the-way, but the new station is easy reachable.
      

Andre arter på bildet:

Litteratur:
Heggelund I. 2007: Nytt funn av huldreblom (Epipogium aphyllum )i Nordreisa (Troms): Polarflokken 30 (2) Tromsø
Sted: Saraelv
Høgde over havet:


Bilde 2bilde 3, bilde 4

Tilbake i tid og under sørligere himmelstrøk ble alle orkidéer betraktet som afrodisiakum. Rota ble tørket og malt til ”saleppulver”. Oppskriften på en god elskovsdrikk er lett å huske: Saleppulver røres ut i varm melk og krydres med ingefær. I Norge har slik bruk neppe vært særlig vanlig, men orkideene regnes av mange som en litt fornem plantefamilie. Alle orkidéer i Norge er fredet!       
Fordi planten bare i liten grad bruker sollyset for å vokse, er den bleik og klorofyllfattig og står gjerne litt skyggefullt plassert. Huldreblomen er meget sjelden og de lokalitetene som er kjente blir ofte oppsøkt av fotografer og nyssgjerrige.

Rik forekomst av huldreblom ved Nedrefoss