NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
  Altaismierra Altaifibba Altainkelt­to   Altaihøkeskjæg
  Korgplantefamilien    Asteraceae


Altaihaukeskjegg   Crepis multicaulis

Kategori Rødlista 2006: RE

Crepis - Av gresk krepis, sko. Plantenavn hos Theofrast, 300 f. Kr.,
multicaulis, - med mange stengler.Kjent fra en lokalitet (1851) ved Meskelva , i Nesseby, fredet i 1919, sist sett på denne lokaliteten i 1943. Senere regnet som utdødd. Gjenfunnet av Leif  Ryvarden og Marianne Iversen den 14. august 08 langt inne i Sandfjorddalen, inne i Varangerhalvøya nasjonalpark.

Arten hører hjemme i Altaifjellene i Asia, og det er også funnet et par voksesteder i Europeisk Russland.

Historien om arten altaihaukeskjegg
er like dramatisk som et eventyr.
Det begynte i 1851 med at finneren, presten Sommerfelt, ramlet utfor skrenten ved Meskelva, famlet etter feste og landet forslått og med altaihaukeskjegget i handa. Den svært sjeldne arten vekket oppsikt og ble fredet i 1919, men ble hardt beskattet av samlere som var på ”trofejakt”. Dette førte til at bestanden skrumpet inn til noen få eksemplarer..
Så ble det satt opp et ”vernegjerde”, men som samtidig markerte lokaliteten, og som hindret beiting. Dette førte trolig til at forekomsten ble kvalt av den øvrige vegetasjonen.Høgde: 10- 30 cm

Dato: 21. 07. 09
Voksested: Båtsfjord, Sandfjorddalen
Høgde o. h:


Bildegalleri
         
2009. 07. 29