NORDAFLORA      Home    Nettflora     Index to families   Blærerotfamilien Lentibulariaceae
  Fjelltettegras    Pinguicula alpina


Vilgesvuodjalasta
Fjälltätört
Alpe-Vibefedt
Valkoyökönlehti
Fjallalyfjagras
Alpine Butterwort
 Alpen-Fettkraut

 

 

Ganske vanlig fra nordlige Nordland til Finnmark. Mer sjelden i Dovre området og Sør Trøndelag. Vokser enkeltvis eller i små grupper på fuktig gressmark, kalkmyrer, flytejord og rasmark.

Høgde: 5 - 10 cm
Dato:           
Voksested   Loapmi        
Høgde o. h:  500m
Arter som ligner: Tettegras og dvergtettegras, men disse har blå og lilla blomster

Andre arter på bildet: Løvetann, harerug, musøre, fjellfiol rødsildre

 

Tettegras har vært brukt til å bleike og farge hår. Bladene kan også legges i vann som så brukes til hårvask for å beskytte mot lus, og for å fremme hårveksten! Det viktigste bruksområdet har likevel vært innen melkeproduksjon. Før pasteuriseringa og kjøleteknikken gjorde det mulig å forlenge holdbarheta på melk, var det bare syrnet melk som kunne lagres over lengre tid. 10-15 rosetter av tettegras ble lagt i ei bøtte og spennevarm melk ble hellet over. Etter et par døgn er det blitt en frisk og litt seig surmelk. En teskje av denne tettekulturen kunne så smitte nye bøtter med melk for syrning. Tettegras kan også brukes i stedet for osteløype til framstilling av ost. Ett annet navn på tettegras er ”melkekors”
I Norge vokser 3 arter tettegras, vanlig tettegras, fjelltettegras og dvergtettegras. Det siste er veldig sjeldent.