content="Planter i nord"> Primula stricta
NORDAFLORA   Nøkleblomstfamilien   Primulaceae
Smalnøkleblom   Smalnøkleblom Primula stricta Hornem.

Davvegiddacalbmi
Smalviva, fjällviva, lappviva
Rank Kodriver
Lapinesikko
Maríulykill
 
 

Primula - Av latin primus, den første. Navn på nøkleblom hos Otto Brunfels, 1536.

stricta - Stivt opprett. 


Spredt i fjellet i Troms og Finnmark

Dato:                       
Kommune:  Nordreisa, Loapmi     
Høgde o. h:  850 m         


Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet:

09. 01 2014 Ivar Heggelund