NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
Stirdolukti Stiftstarr Alaskansara Variegated sedge
Carex stylosa, Skibotn Carex stylosa, Skibotn
Starrfamilien Cyperaceae

Griffelstarr
  Carexr stylosa  C. A. Mey. 
Carex - Latinsk plantenavn hos Vergil, d.19 f.Kr.,
stylosa - Med lang eller tydeleg griffel.


Rødlistestatus VU
 

Det første funn i Europa ble

gjort i Nordreisa i Troms i 1934 av Yngvar Mejland. Belegget har vært omstridt og arten har vandret inn og ut av florabøkene et par ganger siden krigen. Området der Mejland fant planten er senere blitt godt undersøkt, men den er ikke gjenfunnet der.

Det neste funnet ble gjort i 1992 i Skibotndalen i Troms av Kåre Lye. Her ble arten gjenfunnet i 2007.

 

Griffelstarr er kjent fra kyststrøk i nordlige deler av N- Amerika, Sibir og Grønnland

 

 

 

WTU Herbarium
Høgde: 15 - 40 cm ( 75 cm i N-Amerika)

Dato:  07. 09. 09         
Voksested: Storfjord, Skibotndalen
Høgde o. h: ca 500 m


Arter som ligner:
Andre arter på bildet:

2009. 05. 22