NORDAFLORA Urtekilden         Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
Snuvsourttas Nysrot Valkoprskjuuri False Helleborine
Giftliljefamilien Melanthiaceae

Nyserot Veratrum album ssp.virescens
Syn. Veratrum lobelianum BernhVeratrum - Av latin verus, sann, og ater, svar. Plantenavn hos Cato, d. 149 f.Kr.
album - Kvit.

Fleraarig, 60- 150 cm hoey, med brede, avlange blad og stor topp med gulgroenne blomster. Vokser p fuktige steder

Nyserot har en oestlig utbredelse og i Norge vokser arten bare i oest-Finnmark, der den vokser rikelig ved Laksefjorden, Tanafjorden og i Nesseby. Den er ellers utbredt gjennom Nord-Finland og Russland til Sibir og i fjellene i Soer-Europa.  Nylig er nyserot ogsaa funnet paa oevre Eiker.

Det ble tidligere laget et rusmiddel av nyserot. Planten (rota) ble lagt til gjaering i vann og det ferdige produktet ble kalt "vannsnus". Foer missjoneringa brakte brennevinet til samene var det vannsnus som var det viktigste rusmiddlet. Det var imidlertid lite brukt paa grunn av plantens begrensede utbredelse.
Det skal ha faaregaat en del eksport av "vannsnus" og nyserot fra Finnmark

 

Innen urtemedisinen er den blitt brukt mot hoeyt blodtrykk og urolig hjerte. Antikkens leger brukte den som brekkmiddel og mot epilepsi, podagra, hoste og magebesvaer.
Rota ble pulverisert og brukt som kraftig nysepulver. Den er ogsaa brukt som tobakkserstatning.
MEDISINPLANTE
Lokale navn: Gastinurttas
Bruksomrde:  Meget giftig; anvendes i dyremedisiner som brekkmiddel og som et kraftig avlusingsmiddel. Brukt som tobakkserstatning.
Virkestoffer:
2009 08 16  Ivar Heggelund