NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
Nuortagáiskkit Idänimarre
Storburknefamilien Athyriaceae

Finntelg
 Gymnocarpium continentale
Gymnocarpium - Avgresk gymnos, naken, og
karpos, frukt (dvs. uten slør), 
continentalis - Som hører til inne på kontinentet.


Bare i Finnmark, rødlistet CR
Finntelg vokser i krattskog, skredjord og i basisk jord.
Var fryktet utgått etter neddemninga i Alta/ Kautokeino
vassdraget. Hybrider funnet i Reisadalen, Troms.
Sporehushopene (sori) er helt sirkelrunde
og mangler slør (indusium).

Svært sjelden

Høgde: 10 - 30 cm

NEXT

Bilde 1

Bilde 2

2009. 06. 22