Pedicularis flammea

Nordaflora     TilbakeHOME         Index to families   Maskeblomstfamilien Scrophulariaceae
Brannmyrklegg

Brannmyrklegg     Pedicularis flammea 

Ráddecoalci
Brandspira
Brand-Troldurt
 
 
Tröllastakkur
 

Pedicularis - Av latin pediculus, som er diminutiv av pedis, lus. Plantenavn hos Scribonius Largus, flammea - branngul

Rødlistestatus: NT, F

Høgde: 7 - 15 cm

Brannmyrklegg vokser på fuktige steder, fjellenger, fuktig grus og overrislede snøleier i lågalpint og mellomalpint belte i den nordre delen av fjellkjeda fra Saltdal til  Nordreisa.
De skandinaviske forekomstene er de eneste i Europa; ellers er arten vestarktisk i Island, Grønnland og Canada.


Sjelden men kan lokalt opptre i store mengder i Troms. Brannmyrklegg er tidligblomstrende

Voksested

Dato:                        
Funnsted    Loapmi        
Høgde o. h:   950        

Next