NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
C. x candrianii C. x candrianii C. x candrianii C. x candrianii
Caex atrata x norvegica
Starrfamilien Cyperaceae


Carex x candrianii     
Carex atrata x norvegica
Carex - Latinsk plantenavn hos Vergil, d.19 f.Kr.,
candrianii - Oppkalt etter Candrian, Moritz, 1847- 1930, Sveits.Denne krysningen er oppgitt å være vanlig, men antakelig fåtallig og lite kjent eller oversett. Den er rapportert fra Island, Norge, Sverige, Finland, Sveits og Østerrike.


Den er beskrevet i Sveits 1899 (av Kneucker, Allg. Bot. Z. Syst., 5: 195) og gitt navnet Carex x candrianii

Høgde: 15 - 40 cm

Dato: 26. 08. 2009
Voksested: Nordreisa, Pilteridalen
Høgde o. h: 500 m


Arter som ligner:
Andre arter på bildet:

2009. 09. 22