Cystopteris fragilis ssp. alpina

Nordaflora     TilbakeHOME   Storburknefamilien Athyriaceae
Kalksjoerlok

Kalklok   Cystopteris alpina (Lam.) Desv.

Syn. Cystopteris fragilis  ssp. alpina (Lam.) Hartm, C. fragilis (L.) Bernh. ssp. regia auct., C. regia auct.

 
Alpstenbräken
 
 
 
 
 

Cystopteris - Av gresk kystis, blære, og pteris, bregne. Navn på bregnar hos Theofrast, 30o f.Kr.

Alpina - som hører til i fjellet,   Fragilis - som bråtner lett

Høgde: 5- 15 cm

Voksested:  Kalkrik berggrunn

Dato: 1 juli 1989

Funnsted: Nordreisa, Gjøvarden, Hamneidet            
Høgde o. h:  490 m         

Sjelden

Arter som ligner: Skjørlok


Skillekarakterer:  Kalklok er findelt 3 dobbelt finnet og endefinnene er innskåret i toppen.


Andre arter på bildet: