Nordaflora      Home        Index to families Fam: Storburknefamilien  Athyriaceae
Slekt: Lodnebregne    Woodsia
Lodnebregne  
Lodnebregne  Woodsia ilvensis (L.) R. Br. Samisk: Guolgaráktodealgi
 Hällebräken        Karvakiviyrtti        Almindelig Frynsebregne      

 Liðfætla        Oblong Woodsia       Südlicher Wimperfarn
  
   Mer om
Lodnebregne
Den virtuelle floran
Wikipedia
    
Woodsia - Etter den engelske botanikeren Joseph Woods (1776-1864).
ilvensis - fra Elba (Italia).
 

Høgde: 5 - 15 cm
Sted:
Høgde over havet:

Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet