NORDAFLORA        Home      index to fam   Fjellflokkfamilien Polemoniaceae 

Polarflokk  Polemonium boreale

Gulgesalitcearki 
Polarblågull
 
Karvasinilatva
 
Boreal Jacob's ladder
Himmelsleite, Niedrige Jacobsleiter

Polemonium
- oppkalt etter Polemon, konge i Pontos i Vesleasia, eller av gresk polemos, strid. Plantenavn hos Dioskorides, ca. 70.
Boreale - nordlig

Høgde:  8-15 cm

Dato:  15. 07 07         
Bugøynes        
Høgde o. h:  7 m 

Svært sjelden arktisk art som bare vokser i et område ved Bugøynes i Sør Varanger kommune, hvor den ble oppdaget i 1868. Forekomsten som da var langt større i utstrekning ble fredet i 1919. Bebyggelse og landbruk har senere fortrengt planten fra sine opprinnelige voksesteder og i dag finnes den bare på den østre delen av kirkegården. Her er den igjen truet av hybridisering med fjellflokk som er innplantet på enkelte graver.

Nærmeste forekomster er på Kolahalvøya og på Svalbard Fredet!

Kommune: Sør- Varanger
Høgde o. h:  4 m         

Polarflokk, Svalbard
05. 01 2014 Ivar Heggelund

Polarflokk er en vakker plante og er i handelen fra hundrevis av gartnerier verden over, ofte under navnet "Heavenly Habit".