Conioselinum tartaricum

Nordaflora     TilbakeHOME   Skjermplantefamilien Apiaceae
Russekjeks

Russekjeks  Conioselinum tartaricum Hoffm.

Synonym: C. vaginatum Thell, inkl. C. boreale Schischk.

Tártárgárven
Ryssilja
 
Tataarikumina
 
 
 

Conioselinum - sammensatt av Conium og Selinum.
Conium - Gresk koneion. Navn på giftkjeks hos Theofrast, 300 f.Kr.

Tataricus - Tatarisk (fra Mellom-Asia).

Vokser i strandeng, sjelden.

Dato:              20 august 06         
Kommune:    Alta         
Høgde o. h:    1 m       

Russekjeks Conioselinum tataricum. Arten er storvoks og lett å få øye på. I Finnmark vokser den merkelig nok på havstrand, mens den i Russland – Sibir bare vokser i innlandet. Den finnes her og der i kyst- og fjordstrøk i Finnmark, fra Loppa og østover til Vardø og Sør-Varanger, med ca. Ca 50 påviste forekomster.


Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet:

09 09 2011 Ivar Heggelund