Nordaflora      Home    Nettflora    Index to families   Maskeblomstfamilien Scrophulariaceae
   Kongsspir,  Kong Karls scepter  Samisk: --
   Kung Karls spira , karlsspira, kungsspira
   Kaarlenvaltikka
   Kongescepter
   Karlszepter
Pedicularis sceptrum- carolinum


Navnet betyr:

Pedicularis - Av latin pediculus, som er diminutiv av pedis, lus. Plantenavn hos Scribonius Largus,

Sceptrum-Carolinum - Av gresk skeptron, kongsspir, og mannsnavnet Karl. Oppkalt etter kong Karl XI eller Karl XII i Sverige. Navn på kongsspir hos Olof Rudbeck, 1686.

Høgde:
Sted:
Høgde over havet:

Arter som ligner:
Skillekarakterer:
Andre arter på bildet
Utbredelseskart