NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
Ruškesgeapman   Brunkulla     Brunkulle     Kohlröschen
 
Fam Orkidéfamilien Orchidaceae
Svartkurle 
Lat.
navn
Nigritella nigra (L)
   
Syn. Gymnadenia nigra
  Rødliste art: sårbar.  Sjelden, bisentrisk.
  Montane / European.
   
   
Tyd
ning
Nigritella - Av latin niger, svart.
  nigra - Svart.
  Det første funnet i Troms ble gjort i 1934 av Yngvar Mejland, (Benum 58). Denne bestanden teller i dag noen hundre eksemplarer over en 1 km lang strekning. Svartkurle er senere også funnet i Målselv, (Johansen 1991), men er ikke sett der de senere årene.
   
   
 

Balkesoaive, Nordreisa

Høgde moh 500

  Høgde: 10 - 20 cm
   
   
   
   
Bak
grunn