NORDAFLORA      Home     Index to families   Nellikfamilien Caryophyllaceae
  Kategori Rødlista 2006: CR


Finnstjerneblom
  Stellaria fennica (Murb.) Perfil.

Synonym: S. palustris Retz. var. fennica Murb.

Johkahilsku
Finnstjärnblomma
Finsk Fladstjerne
Idänluhtatähtimö
   
 
 

Stellaria - Av latin Stella, stjerne. Plantenavn hos Otto Brunfels, 1532,  
fennica
- fra Finnland

Høgde:  20 - 40 cm

Svært sjelden. I Norge er den bare kjent fra Vadsø. Vierkjerr, grøfter og fuktig eng. Noen få steder i nordøst Sverige og øst i Finnland. Nordøst Europa og vest Sibir.

Vokser også inne i Vadsø by og på grunn av en regulering ble det nødvendig å flytte en del av bestanden ca 25 m hvilket ble å koste 10 mill kr.

 

Dato:           
Voksested  Vadsø         
Høgde o. h:   50 m   

Arter som ligner: Myrstjerneblom Stellaria palustris
Skillekarakterer:  Finnstjerneblom har papiller langs bladkant
Andre arter på bildet:

 

BILDE 2

BILDE 3

2010 08 09  Ivar Heggelund