NORDAFLORA      Home     Index to families   Ormetungefamilien Ophioglossaceae     Marinøkkelslekta       
  Fjellmarinøkkel         Botrychium boreale  Milde

Suoidnecoavddarássi
Nordlåsbräken, fjällåsbräken,
Nordisk Månerude
Pohjannoidanlukko
Fjallatungljurt
Pinnate Moonwort (ssp. obtusilobum)
 

 Hemiarctic / circumpolar

Botrychium - Diminutiv av gresk botrychos, drueklase, borealis, boreus - Nordlig

 

 

 

Gulgrønn plante, høgde 3-15 cm. Hele planten består bare av ett blad som er delt omtrent på midten i ett fruktbart sporebærende og ett sterilt fjærdelt bladavsnitt. Skiller seg fra vanlig marinøkkel ved at det sterile bladavsnittet har trekantet omriss og djupe, overlappende bladflikker. Flikkene blir mindre oppover.

Kan være vanskelig å få øye på i gresset, men ut på seinsommeren får den en gyllen gulfarge og står da tydeligere fram fra omgivelsene.

Vokser på slåtteeng, beitemark, berghyller og hei kalkgrunn. Suldal–Varanger, sjelden. Jotunheimen 1695 m. Troms (Nordreisa) 850 m. Nord-Europa, Grønland, Nord-Amerika, Sibir.

Rotsundelv, 3 moh, eng på sandjord, juli 1992

Om marinøkler