NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
Sapmi flag  Davvespiinnut Sweden flag  Fältnocka Suomi flag  Ehytlehtivillakko Denmark flag  Bakke-Fnokurt iceland flag  uk flag  Field Fleawort  germany flag  Steppen-Greiskraut
Finnmarksvineblom Tephroseris integrifolia

 
Fam Korgplantefamilien Asteraceae
norwegian flag Finnmarkssvineblom
Lat.
navn
Tephroseris integrifolia (L.) Holub
   
Syn. Senecio integrifolius L.
  Cineraria integrifolia (L.) Clairv.
   
   
  Rødlisteart: § CR B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v); C1+2a; D1 F, J
Tyd
ning
Tephroseris - Av gresk tephros, oskegrå, og seris, salat.
integrifolius - Med heile blad.
  Svært sjelden art som i Norge bare finnes i Vardø kommune. Berg og kreklinghei nær sjøen. Nærstående rase i Danmark og Skåne. Fredet!
   
   
  Kommune:   Vardø
Høgde o. h:   5 m
   
  Høgde: 15 - 30 cm
   
   
  NESTE BILDE
   
Bak
grunn
  Fra Varangerhalvøya