Planteslekta LAESTADIA

Av Ivar Heggelund

I 1820- aarene hadde Lars Levi Laestadius allerede oppnaadd stor anerkjennelse blant svenske botanikere. Han ble ogsaa lagt merke til innen vitenskapelige kretser i Tyskland og ellers i Europa. Det foerte til at han i aaret 1832 fikk navnet sitt knyttet til en nyoppdaget plante fra soer Amerika. Denne planten var saa spesiell at det ble opprettet en ny planteslekt hvori den ble plassert. Den nye slekta fikk navnet LAESTADIA og arten ble kalt Laestadia pinifolia. Opphavsmannen (autor) som ville beaere Laestadius med en ny planteslekt var den tyske botanikeren Carl Sigismund Kunth (1788 - 1850). Slik henger det sammen at det i "tropene" finnes en planteslekt som er oppkalt etter Laestadius. Laestadiaslekta bestaar i dag av i alt 5 arter som vokser i Andesfjellene, Costa Rica og Vestindia. Det har ikke lyktes oppspore fotografier av noen av disse artene, men det finnes tegninger i et bokverk som er trykket i 1855, Chloris Andina Volume 1 av H. A. Weddell. Tegningen nedenfor viser arten Laestadia muscicolia fra Peru, denne arten er ca 15 cm hoeg.

Dr. Michael O. Dillon ved The Field Museum, Chicago USA, har vaert behjelpelig med skaffe kopier fra boken.

HOME

.