NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
Stuorracáhcebadvi Vattenbläddra Isovesiherne Almindelig Blærerod Greater Bladderwort Gewöhnlicher Wasserschlauch
  Blærerotfamilien Lentibulariaceae

Storblærerot  Utricularia vulgaris L.
 
Synonym: U. biseriata H. Lindb.

    
Utricularia - Av latin utriculus, liten sekk,

ochroleuca, vulgaris - vanlig
 


Ganske vanlig i sør,  mer spredd lengre nord i landet. Går opp til litt over skoggrensa.

Kjøttetende plante som driver fritt i vannet og som fanger små vanndyr i blærer som sitter på røttene.

Høgde: 5 cm, opptil 1 m lange skott


Nære arter:
Gytjeblærerot Utricularia intermedia
Småblærerot Utricularia minor
Mellomblærerot Utricularia ochroleuca

         
2011. 06. 22