En usedvanlig tallrik forekomst av huldreblom  Epipogium aphyllum ved Nedrefoss i Nordreisa

Ivar Heggelund 9153 Rotsund


Jon Austerheim fra Tromsø har sendt bilde av den rikeste huldreblom lokaliteten som noen gang er funnet i Nordreisa kommune.
Blant tidligere registreringer av huldreblom i Nordreisa nevnes et par funn ved Nedrefoss. I en artikkel i Polarflokken 30, skrev jeg mot bedre vitende at den ikke er sett ved Nedrefoss siden 1963. Det viste seg å være feil. Den 28. november 2009 fikk jeg en e-meil fra Jon Austerheim i Tromsø med fotografi av en meget stor og flott huldreblomforekomst.
Austerheim skriver at bildet er tatt ved Nedrefoss i begynnelsen av august 1996 og viser over 30 (37)? blomstrende stengler, og at han tror det var flere stengler utafor bildet. Han skriver videre at funnstedet var 5-10 minutters gange oppover lia fra hytta,
retning cirka sørvest.

De siste åra er det funnet 2 nye lokaliteter for huldreblom i Nordreisa. I 2006 ble arten funnet ved Storslett og i 2008 ved Saraelv, ca 4 mil lengre opp i dalen. Begge steder ble den funnet av Stein Erik Lunde. Med disse nyfunn kan en vel si at huldreblomen holder stand i Reisadalen.