NORDAFLORA      Home    
  Hengepiggfrø      Hackelia deflexa 

Synonym: Echinospermum deflexum (Wahlenb.) Lehm., Lappula deflexa  (Wahlenb.) Garcke
Biikasiepman
Stickelfrö
Fjeld-Pigfrø
Kalliosirkunjyvä
 
 
 Wald-Igelsame

Boreal / Eurasian

Høgde: 30 - 60 cm

Hackelia - Etter den tsjekkiske botanikeren Josef Hackel (1783-1869).

Lappula - Diminutiv av Lappa. Navn på piggfrø hos H.B. Ruppius, 1718,

deflexus - nedbøyd.

Den virtuelle floran

Vokser helst i berg, rasmark og tørr bakke. Spredt gjennom det meste av landet.
 
Dato:           
Voksested           
Høgde o. h: 
Arter som ligner: Forglemmegei arter

Skillekarakterer: Nedbøyde blomsterstilker