NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
Vuovdelukti Repestarr Korpisara Finstrået Star Lolchartige Segge
Starrfamilien Cyperaceae


Nubbestarr Carex loliacea L.


Carex - Latinsk plantenamn hos Vergil, d.19 f.Kr
loliacea - Som ligner Lolium.
Lolium - Latinsk navn på et åkerugras hos Vergil, d. f.Kr.Vokser i glisne tuer i vierkratt, myrkanter og sumpskog på litt næringsrik grunn. Spredte vokseplasser i nord.


Dato: 23. 08. 2009
Voksested: Nordreisa, Ansamukka
Høgde o. h: 100 mArter som ligner:
Andre arter på bildet:
         

  
2009. 06. 22