Marihand x brudespore?

Av Ivar Heggelund

Hybrider er vanskelige bestemme men det er interessant proeve. Denne har blomst med lang spore og blad som ligner blad hos brudespore. Ellers ligner den i bygning p de lappmarihand plantene den sto sammen med. Den sammenfaller bra med Hylander's beskrivelse og tegninger av krysningen Dactylorhiza traunsteineri x Gymnadenia conopsea (Hylander 1966).

Litteratur:

Engelskjn, T. & Skifte, O. 1995: The vascular plants of Troms, North- Norway. Revised distribution & maps and altitude limits after Benum: The flora of Troms fylke. Tromura, Naturvitenskap 80.

Heggelund, I. 1994. Nye plantefunn fra Gjvarden, Hamneidet og ellers i Nord- Troms. Polarflokken 18 (1): 56-66. Troms. 
Hylander, N. 1966: Nordisk karlvxtflora II Almqvist & Wiksell, Stock-holm 454 s.