Nordaflora     TilbakeHOME                     Index to families     Orkidéfamilien Orchidaceae                                                  
Sibirnattfiol

Sibirnattfiol     Lysiella oligantha

 syn. P. obtusata,  Lysiella oligantha

Davvelieksi
Lappfela  
Lap-Gøgelilje

Lysiella - Diminutiv av Lysias, ei anna orkidé slekt. Lysias var en gresk (igjenisk) taler.
oligantha - Med få blomster.

Rødlisteart, sjelden

Nordlig unisentrisk   Hemiarctic, montane  eurasian

Sibirnattfiol  er nasjonalpark kommunen Nordreisa' s offisielle verneart

Den vokser på to adskilte områder i kommunen, på Javreoaivvit og på Lullisfjell nær Storslett.

Bildet er tatt på Javreoaivvit.

Blant de som oppsøker dette fjellet er sibirnattfioen det mest ettertraktede målet og fotomotivet. I Europa vokser denne  arten bare på en håndfull steder, alle i Fennoskandia. Den ble oppdaget på Jávreoaivvit  i 1898 av R. E. Fridtz

 Bilde 2