Hippuris tetraphylla
NORDAFLORA        HOME   Hesterumpefamilien Hippuridaceae
Korshesterumpe

Korshesterumpe Hippuris tetraphylla

Nelilehtivesikuusi
Ishavshästsvans
 
Nelilehtivesikuusi
 
Fourleaf Mares-tail
 

Hippuris - Av gresk hippos, hest, og ura, rumpe. Navn på åkersnelle hos Dioskorides og Plinius, ca. 70.
tetraphylla - firkantig

Høgde: 40- 90 cm

Rødliste art

Voksested:  Leirstrand, dynn, pøler. Østlig art som i Norge  bare vokser i øst- Finnmark. Går vestover til Porsangerfjorden

Dato:                        
Funnsted     Varangerbotn       
Høgde o. h:  0 m