NORDAFLORA Home           Index to families Den virtuelle floran Svalbardflora NBF fotoarkiv Wikipedia
  Davvegožot Bajkalvedel   Ruijankeulankärki Nodding locoweed
  Erteblomstfamilien  Fabaceae

Masimjelt  Oxytropis deflexa  ssp. norvegica

Rødlistevurdering

Oxytropis - Av gresk oxys, kvass, og tropis, kjøl,
deflexa - Nedbøyd.

Masimjelt ble først funnet i rasmarka ved berget Habatvuoppebakte ved Masi i Kautokeino i 1883. Neste funn ble gjort under forundersøkelsene i reguleringsområdet for Alta-Kautokeinovassdraget i Virdneguoika i Kautokeino i 1981. Dette er de eneste to kjente voksestedene for denne arten i Europa.


Høgde: 5- 20 cm

Dato: 
Voksested: Kautokeino, Masi, Habatvuoppebakte
Høgde o. h:


Arter som ligner:
Andre arter på bildet: Reinrose

      
         
2009. 07. 29